Lầu 6 Master Building
#41-43 Trần Cao Vân, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
t: (84.28) 7306 8288 | e: info|a|nhaleubat.com

Danh mục nhà lều, nhà bạt, nhà lều bạt thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu, dạng mô đun lắp ráp nhanh:

 1.  Nhà lều bạt cao cấp

 2.  Nhà bạt tổ chức sá»± kiện

 3.  Nhà bạt há»™i chợ triển lãm

 4.  Nhà bạt tổ chức há»™i nghị

 5.  Nhà bạt tiệc cÆ°á»›i

 6.  Nhà lều di Ä‘á»™ng

 7.  Nhà lều hình tháp

 8.  Mái che hồ bÆ¡i 

 9.  Mái che nhà xe

 10.  Mái che sân tennis

 11.  Mái che sân vận Ä‘á»™ng

 Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tÆ° vấn cÅ©ng nhÆ° chào giá bán, giá cho thuê ngắn hạn và dài hạn.