Lầu 6 Master Building
#41-43 Trần Cao Vân, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
t: (84.28) 7306 8288 | e: info|a|nhaleubat.com

Danh mục nhà lều, nhà bạt, nhà lều bạt thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu, dạng mô đun lắp ráp nhanh:

 1.  Nhà lều bạt cao cấp

 2.  Nhà bạt tổ chức sự kiện

 3.  Nhà bạt hội chợ triển lãm

 4.  Nhà bạt tổ chức hội nghị

 5.  Nhà bạt tiệc cưới

 6.  Nhà lều di động

 7.  Nhà lều hình tháp

 8.  Mái che hồ bơi 

 9.  Mái che nhà xe

 10.  Mái che sân tennis

 11.  Mái che sân vận động

 Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn cũng như chào giá bán, giá cho thuê ngắn hạn và dài hạn.

 

Nhà bạt thiết kế mái cong 

Curved Roof Design
GZ-CURVE1200/300/463
GZ-CURVE1200/300/463: 12.00m
: 3.00m
Curved Roof Design
GZ-CURVE1500/240/428
GZ-CURVE1500/240/428: 15.00m
: 2.40m
Curved Roof Design
GZ-CURVE1500/300/488
GZ-CURVE1500/300/488: 15.00m
:  3.00m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà bạt cao cấp

Premium Design
GZP-1000/240/399
GZP-1000/240/399: 10.00m
: 2.40m
Premium Design
GZP-CURVE-1000/240/382
GZP-CURVE-1000/240/382: 10.00m
: 2.40m
Premium Design
GZP-1000/300/463
GZP-1000/300/463: 10.00m
: 3.00m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà bạt thiết kế theo hình mẫu

Shaped Design
GZ-1000/240/422/6ECK/W
GZ-1000/240/422/6ECK/W: 10.00m
: 2.40m
Shaped Design
GZ-1000/240/675/6ECK/H
GZ-1000/240/675/6ECK/H: 10.00m
: 2.40m
Shaped Design
GZ-1000/300/482/6ECK/W
GZ-1000/300/482/6ECK/W: 10.00m
: 3.00m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà bạt thiết kế đỉnh cao

High Peak Roof Design
GZ-1000/240/780/H
GZ-1000/240/780/H: 10.00m
: 2.40m
High Peak Roof Design
GZ-1000/300/830/H
GZ-1000/300/830/H: 10.00m
: 3.00m
High Peak Roof Design
GZ-1500/240/810/H
GZ-1500/240/810/H: 15.00m
: 2.40m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà bạt thiết kế hình sao

Star Shaped Design
GZ-2000/300/620/STAR40
GZ-2000/300/620/STAR40: 20.00m
: 3.00m
Star Shaped Design
GZ-2000/300/940/STAR40-HP
GZ-2000/300/940/STAR40-HP: 20.00m
: 3.00m
Star Shaped Design
GZ-2000/400/720/STAR40
GZ-2000/400/720/STAR40: 20.00m
: 3.00m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà bạt thiết kế dạng Nhà thờ

Cathedral Design
GZ-CATH-1000-344-1308
GZ-CATH-1000-344-1308: 13.79m
: 3.44m
Cathedral Design
GZ-CATH-1500-344-1509
GZ-CATH-1500-344-1509: 18.79m
: 3.44m
Cathedral Design
GZ-CATH-2000-344-1710
GZ-CATH-2000-344-1710: 23.79m
: 3.44m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà bạt thiết kế dạng biểu tượng ICON

ICON
ICON-SINGLE-10-5-SC
ICON-SINGLE-10-5-SC: 10.00m
: 4.00m
ICON
ICON-SINGLE-10-S
ICON-SINGLE-10-S: 10.00m
: 4.00m
ICON
ICON-SINGLE-15-5-DSC
ICON-SINGLE-15-5-DSC: 15.00m
: 4.00m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà bạt thiết kế dạng Mã Nhật Tân

Manhattan 
GZ-MHT1500/600/694
GZ-MHT1500/600/694: 15.00m
: 6.00m
Manhattan Design
GZ-MHT2000/400/525
GZ-MHT2000/400/525: 20.00m
: 4.00m
Manhattan Design
GZ-MHT2000/600/725
GZ-MHT2000/600/725: 20.00m
: 6.00m