Lầu 6 Master Building
#41-43 Trần Cao Vân, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
t: (84.28) 7306 8288 | e: info|a|nhaleubat.com

Sản phẩm nhà lều, nhà bạt, nhà lều bạt khung nhôm cao cấp thiết kế dạng mô đun theo tiêu chuẩn Châu Âu, thi công lắp ráp hoàn toàn nhanh chóng. 

Avantgarde Pagoda

PAG-0500-317-431-SINGLEPAG-0500-317-431-SINGLE: 5.00m
: 3.17m
Avantgarde Pagoda
PAG-1000-317-431-DOUBLE
PAG-1000-317-431-DOUBLE: 10.00m
: 3.17m
Avantgarde Pagoda
PAG-1000-317-431-QUAD
PAG-1000-317-431-QUAD: 10.00m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 & 3 Way Conversion

PZ-0600/230/338/2KOMBPZ-0600/230/338/2KOMB: 6.00m
: 2.30m
2 & 3 Way Conversion
PZ-0600/230/488/3KOMB/H
PZ-0600/230/488/3KOMB/H: 6.00m
: 2.30m
2 & 3 Way Conversion
PZ-0800/230/374/2KOMB
PZ-0800/230/374/2KOMB: 8.00m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nizza Pagoda

PAG-0300/250/510-NIZPAG-0300/250/510-NIZ: 3.00m
: 2.50m
Nizza Pagoda
PAG-0400/250/547-NIZ
PAG-0400/250/547-NIZ: 4.00m
: 2.50m
Nizza Pagoda
PAG-0500/250/572-NIZ
PAG-0500/250/572-NIZ: 5.00m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Large Pagoda

PAG-0800/240/645-LONPAG-0800/240/645-LON: 8.00m
: 2.40m
Large Pagoda
PAG-0800/300/705-LON
PAG-0800/300/705-LON: 8.00m
: 3.00m
Large Pagoda
PAG-1000/240/675-LON
PAG-1000/240/675-LON: 10.00m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-Frame Design

PZ-0600/230/338PZ-0600/230/338: 6.00m
: 2.30m
A-Frame Design
PZ-0800/230/374
PZ-0800/230/374: 8.00m
: 2.30m
A-Frame Design
PZ-0900/230/393
PZ-0900/230/393: 9.00m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaped Design

PZ-0800/230/374/6ECK/WPZ-0800/230/374/6ECK/W: 8.00m
: 2.30m
Shaped Design
PZ-0900/230/543/6ECK/H
PZ-0900/230/543/6ECK/H: 9.00m
: 2.30m
Shaped Design
PZ-0900/230/393/6ECK/W
PZ-0900/230/393/6ECK/W: 9.00m