Lầu 6 Master Building
#41-43 Trần Cao Vân, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
t: (84.28) 7306 8288 | e: info|a|nhaleubat.com

Danh mục nhà lều, nhà bạt không cột giữa thiết kế dạng mô đun lắp ghép nhanh:

  1.  Nhà lều cao cấp

  2.  Nhà lều sự kiện

  3.  Nhà lều triển lãm

  4.  Nhà lều hội nghị

  5.  Nhà lều tiệc cưới

  6.  Nhà lều di động

  7.  Nhà lều hình tháp

  8.  Nhà lều Châu Âu

Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn cũng như chào giá bán, giá cho thuê ngắn hạn và dài hạn.

 

Nhà bạt lắp ráp nhanh RDS

Emergency Relief Shelters
P-10
P-10: 4.75m
: 1.70m
Emergency Relief Shelters
P-11
P-11: 5.90m
: 1.90m
Emergency Relief Shelters
P-12
P-12: 5.65m


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà bạt bơm hơi tự động

Inflatable Tents
ABZ-0560/300/300
ABZ-0560/300/300: 5.60m
: N/A
Inflatable Tents
ABZ-0560/300/565
ABZ-0560/300/565: 5.60m
: N/A
Inflatable Tents
ABZ-0560/300/830
ABZ-0560/300/830: 5.60m
: N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà lều lưu trú

Accommodation Shelters
TRZ-0550/220/299
TRZ-0550/220/299: 5.50m
: 2.20m
Accommodation Shelters
TRZ-0550/220/299-100KG
TRZ-0550/220/299-100KG: 5.50m
: 2.20m
Accommodation Shelters
TRZ-0600/2366/340
TRZ-0600/2366/340: 6.00m
: 2.36m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà lều Cacbon siêu nhẹ 

Carbon Tents
CTZ-6000/900/250
CTZ-6000/900/250: 6.00m 
: 2.50m
Carbon Tents
CBZ-1200/300/548
CBZ-1200/300/548: 12.00m
: 3.00m
Carbon Tents
CBZ-1500/300/603
CBZ-1500/300/603: 15.00m
: 3.00m