Lầu 6 Master Building
#41-43 Trần Cao Vân, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
t: (84.28) 7306 8288 | e: info|a|nhaleubat.com

Danh mục nhà lều, nhà bạt không cột giữa thiết kế dạng mô đun lắp ghép nhanh:

  1.  Nhà lều cao cấp

  2.  Nhà lều sự kiện

  3.  Nhà lều triển lãm

  4.  Nhà lều hội nghị

  5.  Nhà lều tiệc cưới

  6.  Nhà lều di động

  7.  Nhà lều hình tháp

  8.  Nhà lều Châu Âu

Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn cũng như chào giá bán, giá cho thuê ngắn hạn và dài hạn.