Lầu 6 Master Building
#41-43 Trần Cao Vân, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
t: (84.28) 7306 8288 | e: info|a|nhaleubat.com

Danh mục nhà tiền chế khung nhôm cao cấp thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu, dạng mô đun thi công lắp ráp nhanh:

  1.  Nhà tiền chế cao cấp

  2.  Nhà tiền chế khung nhôm

  3.  Nhà kho

  4.  Nhà ga hàng không

  5.  Showroom ô tô 

  6.  Nhà tiền chế thiết kế theo yêu cầu

  7.  Nhà thi đấu thể dục thể thao

  8.  Nhà tập luyện Ä‘a năng

Vui lòng liên lạc vá»›i chúng tôi Ä‘ể được tÆ° vấn và chào giá nhà tiền chế theo yêu cầu.