Lầu 6 Master Building
#41-43 Trần Cao Vân, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
t: (84.28) 7306 8288 | e: info|a|nhaleubat.com

Danh mục nhà tiền chế khung nhôm cao cấp thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu, dạng mô đun thi công lắp ráp nhanh:

  1.  Nhà tiền chế cao cấp

  2.  Nhà tiền chế khung nhôm

  3.  Nhà kho

  4.  Nhà ga hàng không

  5.  Showroom ô tô 

  6.  Nhà tiền chế thiết kế theo yêu cầu

  7.  Nhà thi đấu thể dục thể thao

  8.  Nhà tập luyện đa năng

Vui lòng liên lạc với chúng tôi để được tư vấn và chào giá nhà tiền chế theo yêu cầu.

 

Nhà tiền chế thiết kế mái truyền thống Chữ A 

A-Frame Design
GZ-1000/415/BI-A
GZ-1000/415/BI-A: 10.00m
: 4.15m
A-Frame Design
GZ-1000/415/TRI-A
GZ-1000/415/TRI-A: 10.00m
: 4.15m
A-Frame Design
GZ-1500/415/BI-A
GZ-1500/415/BI-A: 15.00m
: 4.15m

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà tiền chế thiết kế mái cong

Curved Roof Design
GZ-1500/415/TRI-C
GZ-1500/415/TRI-C: 15.00m
: 4.15m
Curved Roof Design
GZ-2000/415/BI-C
GZ-2000/415/BI-C: 20.00m
: 4.15m
Curved Roof Design
GZ-2000/415/TRI-C
GZ-2000/415/TRI-C: 20.00m
: 4.15m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà tiền chế thiết kế mái bán cong

Semi Curved Design
GZ-1500/415/TRI-SC
GZ-1500/415/TRI-SC: 15.00m
: 4.15m
Semi Curved Design
GZ-2000/415/BI-SC
GZ-2000/415/BI-SC: 20.00m
: 4.15m
Semi Curved Design
GZ-2000/415/TRI-SC
GZ-2000/415/TRI-SC: 20.00m
: 4.15m

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nhà tiền chế thiết kế đa đỉnh

Multi Peak Design
GZ-1000/415/BI-HP
GZ-1000/415/BI-HP: 10.00m
: 4.15m
Multi Peak Design
GZ-1500/415/BI-HP
GZ-1500/415/BI-HP: 15.00m
: 4.15m
Multi Peak Design
GZ-2000/415/BI-HP
GZ-2000/415/BI-HP: 20.00m
: 4.15m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà tiền chế thiết kế mái nghiêng

Slaned Roof Design
GZ-1000/415/BI-SL
GZ-1000/415/BI-SL: 10.00m
: 4.15m
Slanted Roof Design
GZ-1500/415/BI-SL
GZ-1500/415/BI-SL: 15.00m
: 4.15m
Slanted Roof Design
GZ-2000/415/BI-SL
GZ-2000/415/BI-SL: 20.00m
: 4.15m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà tiền chế thiết kế mái hình khối vuông

Cube Design
GZ-CUBE-1000-415-2
GZ-CUBE-1000-415-2: 10.00m
: 4.00m
Cube Design
GZ-CUBE-1000-415-3
GZ-CUBE-1000-415-3: 10.00m
: 4.00m
Cube Design
GZ-CUBE-1500-415-2
GZ-CUBE-1500-415-2: 15.00m
: 4.00m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nhà tiền chế thiết kế hình biểu tượng Icon

ICON
ICON-TWIN-15-10-SC
ICON-TWIN-15-10-SC: 15.00m
: 4.00m per level
ICON
ICON-TWIN-15-15-S
ICON-TWIN-15-15-S: 15.00m
: 4.00m per level
ICON
ICON-TWIN-20-10-DSC
ICON-TWIN-20-10-DSC: 20.00m
: 4.00m per level

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà tiền chế thiết kế dạng Mã Nhật Tân

Manhattan Design
GZ-MHT-TWIN-1000
GZ-MHT-TWIN-1000: 10.00m
: 8.00m
Manhattan Design
GZ-MHT-TWIN-1500
GZ-MHT-TWIN-1500: 15.00m
: 8.00m
Manhattan Design
GZ-MHT-TWIN-2000
GZ-MHT-TWIN-2000: 20.00m
: 8.00m