Lầu 6 Master Building
#41-43 Trần Cao Vân, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
t: (84.28) 7306 8288 | e: info|a|nhaleubat.com

 Nhà lều, nhà bạt, vải bạt, nhà tiền chế khung nhôm hợp kim cao cấp được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, dành cho các đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp.

 Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn và báo giá cụ thể về nhà lều, nhà bạt chất lượng cao, xuất xứ Châu Âu

2 & 3 Way Conversion

PZ-0600/230/338/2KOMBPZ-0600/230/338/2KOMB: 6.00m
: 2.30m
2 & 3 Way Conversion
PZ-0600/230/488/3KOMB/H
PZ-0600/230/488/3KOMB/H: 6.00m
: 2.30m
2 & 3 Way Conversion
PZ-0800/230/374/2KOMB
PZ-0800/230/374/2KOMB: 8.00m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma Marquees

RZ-0400/230/295RZ-0400/230/295: 4.00m
: 2.30m
Roma Marquees
RZ-0400/300/365
RZ-0400/300/365: 4.00m
: 3.00m
Roma Marquees
RZ-0600/230/328
RZ-0600/230/328: 6.00m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curved Roof Design

PG0300-240-294PG0300-240-294: 3.00m
: 2.40m
Curved Roof Design
PG0400-240-314
PG0400-240-314: 4.00m
: 2.40m
Curved Roof Design
PG0600-240-350
PG0600-240-350: 6.00m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multi-Sided Design

P0400-240-313-6ECK-WP0400-240-313-6ECK-W: 4.00m
: 2.40m
Multi-Sided Design
P0600-240-349-6ECK-W
P0600-240-349-6ECK-W: 6.00m
: 2.40m
Multi-Sided Design
P0800-240-386-6ECK-W
P0800-240-386-6ECK-W: 8.00m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hip End Extension Design

P0900-240-400-WDP0900-240-400-WD: 9.00m
: 2.40m
Hip End Extension Design
P1000-240-423-WD
P1000-240-423-WD: 10.00m
: 2.40m
Hip End Extension Design
P1200-240-459-WD
P1200-240-459-WD: 12.00m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

High Peak Roof Design

F10-300-173-HPF10-300-173-HP: 10.00m
: 3.00m
High Peak Roof Design
F12-300-173-HP
F12-300-173-HP: 12.00m
: 3.00m
High Peak Roof Design
F15-300-202-HP
F15-300-202-HP: 15.00m