Lầu 6 Master Building
#41-43 Trần Cao Vân, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
t: (84.28) 7306 8288 | e: info|a|nhaleubat.com

   Giải pháp mái bạt che, mái bạt căng gồm có: 

  1.   Mái che quán cà phê (Cafe Shade)

  2.   Mái che hồ bÆ¡i (Swimming Pool Enclosure)

  3.   Mái che nhà hàng (Restaurant Retractable Roof)

  4.   Mái che nhà xe (Car parking Shade)

  5.   Mái che khu vui chÆ¡i (Playground Cover)

  6.   Mái che sân quần vợt (Tennis court Canopy)

  7.   Mái che sân vận Ä‘á»™ng (Stadium Cantilever Roof)

  8.   Mái che sân tập gôn (Golf range Shade)

  9.   Mái đón (Entrance canopy)

  10.   Mái vòm (Dome Structures)

BÆ°á»›c tiếp theo, hãy liên lạc vá»›i chúng tôi và cho biết các yêu cầu về nhà tiền chế của quý vị nhé.